O firmie
Misja vejox  - tworzyć proste wspaniałe rozwiązania.

Nasza misja bazuje na cytacie z Winston Churchill  „Wszystkie wspaniałe rzeczy są proste i mogą być wyrażone pojedynczym słowem: wolność, sprawiedliwość, honor, obowiązek, miłosierdzie, nadzieja.

Kierujemy się tym przesłaniem bo kwintesencja naszego działania jest dążenie to tworzenia wspaniałych rozwiązań, prostych i lubianych.

Firma vejox istnieje od 2003 roku. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą nesscom. Wcześniej byliśmy firma typowo programistyczna. W pewnym momencie naszej działalności (rok 2008) zmieniliśmy strategie i postanowiliśmy o rozwoju własnej platformy e-commerce i  prowadzeniu też działalności działalności handlowej w  Internecie. Początki jak to bywa były trudne, prowadzenie takiej działalności wymaga znajomości rynku i potrzeb klientów, których wtedy jeszcze nie czuliśmy.
Teraz po kilku latach nasze doświadczenia i zdobyta pozycja pozwala nam bo raz lepiej realizować naszą działalność i zaspakajać potrzeby naszych klientów.
Zdobyte doświadczenia w obszarze e-commerce przyczyniając się też do rozwoju naszego doświadczenia programistycznego i rozwoju działalności również w tym obszarze.
designed by vejox